BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

Vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý & Khai thác Bất động sản Thương mại

Giám đốc: Võ Hoàng Hiển (Mr.) – 090 810 6869

Chuyên viên: Nguyễn Quốc Nam (Mr.) – 090 681 8579

Chuyên viên: Phạm Thị Ngọc Hoa (Ms.) – 0933 777 550