Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
Trưởng Phòng Dịch Vụ Pháp Lý & Hợp Đồng Tp. Hồ Chí Minh 01
Cộng Tác Viên Pháp Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 06
Kiến Trúc Sư Công Trường Tp. Hồ Chí Minh 01

Vị trí tuyển dụng: Trưởng Phòng Dịch Vụ Pháp Lý & Hợp Đồng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Cộng Tác Viên Pháp Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 06

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Kiến Trúc Sư Công Trường

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: