Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Quản Lý Dự Án & Phát Triển Sản Phẩm ( Bất Động Sản) Gấp

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Tài Chính - Mảng cho vay Khối Doanh Nghiệp Gấp

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Kiến Trúc Sư Quản Lý Dự Án Thiết Kế Gấp

Nơi làm việc: Ho Chi Minh City

Số lượng: 02

Ngày hết hạn: 31/03/2018

Vị trí tuyển dụng: Trưởng Phòng Dịch Vụ Pháp Lý & Hợp Đồng Gấp

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Phó Giám Đốc Khối Quản Lý Thiết Kế Gấp

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Cộng Tác Viên Pháp Lý Dự Án - Mảng Thiết Kế Kiến Trúc Gấp

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: