01/06/2017

Tài liệu quản trị doanh nghiệp 2017

Tài liệu quản trị doanh nghiệp 2017 , chuyên mục thông tin về chứng khoán cổ phiếu và thông báo về tình hình hoạt động...

04/05/2017

“TOP 500 DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VIỆT NAM” NĂM 2017

Ngày 12/4/2017, cty CPĐT Nam Long (HOSE: NLG) đã chính thức được vinh danh trong “Top 500 Doanh Nghiệp Tăng Trưởng Nhanh Nhất Việt Nam”...

24/04/2017

CBTT - Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2017

Công bố tài liệu thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long.

24/04/2017

ĐHĐCĐ Nam Long: Kế hoạch 2017 bán 3,692 sản phẩm, doanh số gần 5,500 tỷ đồng

Sáng 22/04, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 và thông qua kế hoạch doanh thu hơn 3,562...

22/04/2017

THÔNG CÁO BÁO CHÍ : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng chiến lược năm 2017, ngày 22/04/2017, Công...

18/04/2017

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông Nam Long năm 2017

Thông tin về tài liệu liên quan phục vụ cho cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần đầu...

17/04/2017

NLG TIẾP TỤC HỢP TÁC CÙNG HANKYU REALTY VÀ NISHI NIPPON RAILROAD PHÁT TRIỂN 26 HECTA...

Tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững trong gần 25 năm phát triển, Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long (HOSE: NLG)...

04/04/2017

Công bố thông tin liên quan đến chung cư nhà ở xã hội - khu dân...

Công bố thông tin liên quan đến chung cư nhà ở xã hội - khu dân cư Phú Hữu.