Trưởng ban Quản lý Dự án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Chế độ báo cáo: Giám đốc khối QLDA&XD

Độ tuổi:

Kinh nghiệm và kĩ năng:

 • Có trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng.
 • Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Kiến thức chuyên sâu về vật liệu xây dựng, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật thiết kế, hoạch định và quản lý dự án.
 • Có kiến thức về nguyên tắc sử dụng thiết bị, các chính sách, quy trình quy phạm kỹ thuật.
 • Nắm vững và cập nhật các thông tin pháp luật liên quan đến Đầu tư Bất động sản, các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành xây dựng.
 • Kiến thức chung về quản trị nhân sự (quản lý con người, phát triển các mối quan hệ), kiến thức lãnh đạo đội ngũ và điều phối công việc, nguồn lực.

Nhiệm vụ chính:

 • Quản lý dự án, kiểm soát các công trình trong giai đoạn thi công nhằm đảm bảo việc thi công theo đúng thiết kế, chất lượng, tiến độ và suất đầu tư.
 • Thiết lập và phân tích các báo cáo nhằm đưa ra kiến nghị, giải pháp kịp thời cho các vấn đề phát sinh trong thi công và sau thi công.
 • Xây dựng mối quan hệ với các phòng ban và đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo các hoạt động thi công đúng tiến độ, thiết kế, chất lượng và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.
 • Xây dựng các phương án, giải pháp dự phòng cho các phát sinh nhằm giảm rủi ro cho việc thi công các công trình.
 • Lập các báo cáo liên quan đến công tác thi công nhằm cập nhật tình hình thi công một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác.
 • Tham gia xây dựng hệ thống các quy định, quy trình, chính sách và tiêu chuẩn thi công đảm bảo tuân thủ theo các quy định của nhà nước và hạn chế các rủi ro tiềm tàng trong công tác thi công.
 • Tham gia hội đồng nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu hoàn thành xây dựng, nghiệm thu bàn giao nhằm đảm bảo các công trình, hạ tầng kỹ thuật được đưa vào sử dụng đúng chất lượng, thiết kế, tiến độ và suất đầu tư của công ty.

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn