Thư ký Phòng Quản Lý Thiết Kế Thi Công

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Chế độ báo cáo: Trưởng phòng Quản Lý Thiết Kế Thi Công

Độ tuổi:

Kinh nghiệm và kỹ năng:

 • Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Đại học khác tương tự.
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm Thư ký dự án/Thư ký phòng ban chuyên môn.
 • Có kinh nghiệm lưu trữ hồ sơ để tìm kiếm hiệu quả và nhanh nhất.
 • Có kiến thức cơ bản về xây dựng và các bước thiết kế.
 • Kỹ năng quản lý, theo dõi và đôn đốc nhắc nhở điều phối các đơn vị tư vấn gửi hồ sơ và thực hiện công việc theo yêu cầu.
 • Các kỹ năng Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết).
 • Khả năng đánh máy nhanh.

Nhiệm vụ chính:

 • Kiểm tra những hồ sơ, thông tin liên quan đến hợp đồng thiết kế, cập nhật dữ liệu, theo dõi và trình phê duyệt hợp đồng, quản lý các hợp đồng đang triển khai.
 • Cập nhật thông tin bản vẽ, trình phê duyệt và lưu bản vẽ, phát hành cho những bộ phận và đơn vị thi công có liên quan.
 • Theo dõi và làm phiếu kiểm tra, tờ trình tạm ứng các đợt thanh toán, thanh lý và quyết toán hợp đồng tư vấn thiết kế và các hợp đồng tư vấn khác.
 • Tham gia và lập biên bản cuộc họp.
 • Liên hệ với các đối tác để cung cấp những hồ sơ đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Quản lý các văn bản, công văn liên quan đến dự án.
 • Liên hệ, hỗ trợ các đề xuất, yêu cầu hoặc các công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Trưởng phòng.

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn