Trợ lý Giám Đốc Khối

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Chế độ báo cáo: GĐ Khối KH & KSDA

Độ tuổi:

Kinh nghiệm và kỹ năng:

-     Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các ngành liên quan.

-     Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có 2 năm ở vị trí có tính chất công việc tương tự.

-     Có kỹ năng về nghiệp vụ thư ký văn phòng, hành chính, tổng hợp, lưu trữ.

-     Quen thuộc với các các quy trình, quy định trong doanh nghiệp.

-     Ngoại ngữ: tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)

-     Có kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo.

-     Kỹ năng soạn thảo văn bản, biên bản, báo cáo.

Nhiệm vụ chính:

  • Theo dõi lịch công tác của Giám đốc Khối và các bộ phận trong Khối, tổ chức các cuộc họp của Khối và Liên Khối Dự Án liên quan đến công việc Khối, mời họp, tham gia họp, lập biên bản họp, trình ký và gửi các thành viên liên quan.
  • Tiếp nhận, lập danh mục và lưu trữ các hồ sơ tài liệu (hard copy và soft file) của Khối và của các bộ phận khác có liên quan đến công việc của Khối, đảm bảo đầy đủ, chính xác, truy cập nhanh chóng.
  • Trợ giúp cho bộ phận quản lý dự án các công việc hành chính, báo cáo, trình bày thông tin.
  • Trình ký, theo dõi quá trình trình ký hồ sơ của Giám đốc Khối, giao trả hồ sơ ký.
  • Truyền đạt thông tin chỉ đạo của Giám đốc Khối đến các bộ phận liên quan bảo đảm kịp thời, chính xác.
  • Theo dõi ký hợp đồng, lập và theo dõi thanh quyết toán trên MIS đối với các hợp đồng của Khối.
  • Lập các báo cáo, tài liệu về kế hoạch và dự án theo yêu cầu của Giám đốc Khối.
  • Nhập liệu và truy xuất các hệ thống thông tin quản lý theo yêu cầu công ty.
  • Thực hiện các công việc hành chính của Khối.

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn