Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý Dự Án (Dự Án và Đất)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Chế độ báo cáo:

Độ tuổi:

Nhiệm vụ chính:

  • Thực hiện hồ sơ pháp lý dự án nhằm đảm bảo pháp lý dự án của Công ty được phê duyệt theo đúng chủ trương và tiến độ.
  • Thực hiện việc thương lượng, giải quyết các tranh chấp liên quan đến công tác đề bù giải tỏa nhằm gia tăng hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng theo đúng chủ trương và tiến độ đề ra.
  • Thực hiện công tác chuẩn bị, nộp và theo dõi hồ sơ giao đất, hồ sơ xác định tiền sử dụng đất, hồ sơ khấu trừ tiền đền bù, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án nhà ở.
  • Thực hiện công tác soạn thảo, lưu trữ các tài liệu liên quan đến hồ sơ pháp lý đền bù giải tỏa của từng dự án, hồ sơ giao đất, hồ sơ xác định tiền sử dụng đất, hồ sơ khấu trừ tiền đền bù, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án nhà ở đảm bảo tính hệ thống và kiểm soát chặt chẽ.
  • Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan hữu quan để nắm bắt kịp thời những thông tin, pháp luật chuyên ngành, đảm bảo công tác pháp lý luôn thực hiện đúng quy trình và quy phạm.

Kinh nghiệm và kĩ năng:

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan đến Luật/ quản lý Đất Đai, Kinh Tế.
  • Ưu tiên người có kinh nghiệm (3 năm) làm việc ở lĩnh vực pháp lý, thực hiện hồ sơ pháp lý liên quan đến pháp lý đất đai.
  • Có kiến thức về pháp luật liên quan đến đất đai;
  • Kiến thức về các thủ tục pháp lý về giao thuê đất, tiền sử dụng đất, cấp chủ quyền sử dụng đất của dự án;
  • Am hiểu về các thủ tục thư ký hành chính.

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn