Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Thành Viên (Cộng Tác Viên)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Chế độ báo cáo: Kế Toán Trưởng Công Ty Thành Viên

Độ tuổi:

Nhiệm vụ chính:

 • Thực hiện việc tính giá thành hạch toán giá vốn phù hợp với doanh thu
 • Thực hiện, kiểm tra, kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động kế toán, kiểm tra việc chấp hành các quy định ghi chép sổ sách, chứng từ để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời sai sót.
 • Thực hiện, kiểm soát các định khoản đảm bảo số liệu hạch toán đúng tài khoản, đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.
 • Lập các báo cáo tài chính riêng đảm bảo tính chính xác, kịp thời theo đúng yêu cầu của tập đoàn.

Kinh nghiệm và kỹ năng:

 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Tài chính – Kế toán
 • Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực kế toán, trong đó có ít nhất 1 năm làm kế toán tổng hợp trong các Công ty lớn, hoặc tối thiểu 2 năm làm việc tại các công ty kiểm toán lớn.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất Động Sản
 • Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán, các quy định, chính sách về thuế và các nguyên tắc về hạch toán, định khoản kế toán.
 • Thành thạo làm báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo thuế, quyết toán thuế.
 • Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng;
 • Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết lưu loát.

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn