Kiến Trúc Sư Quản Lý Dự Án Thiết Kế

Nơi làm việc: Ho Chi Minh City

Ngày hết hạn: 31/03/2018

Chế độ báo cáo: Giám Đốc Thiết Kế

Độ tuổi:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Hướng dẫn và quản lý các dự án từ giai đoạn lập F/S, thiết kế ý tưởng, cho đến các giai đoạn thiết kế triển khai và các giai đoạn cần thiết khác của dự án, hoặc trong hồ sơ thiết kế xin phép theo quy định nhà nước, giai đoạn thông tin sản phẩm, chi tiết xây dựng, quy trình đấu thầu, bao gồm cả việc thẩm định thiết kế tại công trường.
  • Quản lý lợi nhuận dự án tổ chức các nguồn: nhân lực và công cụ, điều phối các nhà thầu của dự án, công việc bao gồm quản lý chi phí bổ sung của yêu cầu ban đầu hoặc chỉ dẫn và hành động nhằm đảm bảo hoàn lại chi phí phát sinh.
  • Thực hiện thiết kế, hỗ trợ phát triển sản phẩm hiện tại, sản phẩm mới dựa trên nhu cầu kinh doanh của sản phẩm để xác định yêu cầu sản phẩm, các giải pháp kiến trúc cho sản phẩm.
  • Xây dựng phát triển Kiến trúc và các nguyên lý thiết kế cải thiện hiệu suất hiệu suất, dung lượng và khả năng mở rộng.
  • Tham khảo nhóm quản lý tiếp thị & kinh doanh, quản lý kế họach kinh doanh để làm rõ mục tiêu và yêu cầu chức năng đối với sản phẩm mới hoặc đã được sửa đổi, phối hợp với người phụ trách quản lý sản phẩm trong việc lập kế hoạch và thực hiện phát hành sản phẩm mới.
  • Hỗ trợ nhóm kỹ thuật với các vấn đề cần có kiến thức về kỹ thuật hoặc kiến thức về hệ thống phức tạp.
  • Phối hợp với nhóm bán hàng và quản lý sản phẩm trong các cuộc trình diễn thuyết trình ý tưởng.
  • Duy trì lộ trình sản phẩm và các tiêu chuẩn kiến trúc đảm bảo các dự án phát triển sản phẩm tối yêu phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

*** BẰNG CẤP:
- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Kiến Trúc/ Quy Hoạch (hoặc các chuyên ngành khác có liên quan)
- Các chứng chỉ khác về Quản Lý Dự Án.

*** KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:
Ít nhất 6 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Quản Lý Dự Án và Thiết Kế Quy Hoạch, Kiến Trúc, Cảnh Quan...

*** CHUYÊN MÔN:
- Kiến thức về chỉ tiêu quy chuẩn, tiêu chuẩn, luật và kiến thức về sức khỏe và an toàn trong thiết kế và xây dựng.
- Kiến thức chuyên môn về quy hoạch công trình, kiến trúc, xây dựng;
- Kiến thức về các nguyên tắc lập dự án tiền khả thi cho dự án đô thị hay một hạng mục thiết kế cụ thể;
- Nắm vững và cập nhật các thông tin pháp luật có liên quan.

*** KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN:
- Các kỹ năng thiết kế chuẩn bị bản vẽ và thuyết trình trong bổn phận phản ánh kế hoạch công việc của các giai đoạn
- Kiến thức tổng quát về phát triển quy hoạch đô thị
- Hiểu biết nhiệm vụ hành nghề chuyên nghiệp trong việc chăm sóc giữa kiến trúc sư và khách hàng, giữa các đồng nghiệp, và đối với các quản lý của công ty.
- Có khả năng phân tích và đánh giá trong chuyên môn. 
- Có khả năng sáng tạo. 
- Kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm.
- Hiểu biết kỹ thuật công trình, thiết kế Môi trường.
- Khả năng sử dụng kỹ thuật xây dựng và các quy trình liên quan đến thi công trong toàn bộ các giai đoạn của dự án.
- Có kinh nghiệm thực tế và khả năng áp dụng các xu hướng kiến trúc mới tiêu chuẩn mới.
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày;
- Kỹ năng Tiếng Anh tốt: nghe, nói, đọc, viết.
- Có tinh thần trách nhiệm. kỷ luật
- Tập trung vào kết quả theo tiến độ phân công
- Tính chuyên nghiệp và khả năng làm việc độc lập cao. 
- Phối hợp công việc theo phân cấp của OC và của quản lý trực tiếp, chủ động trong dự án đảm nhiệm.

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn