ĐIỀU PHỐI VIÊN CẤP CAO (HỖ TRỢ CHO CEO)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Chế độ báo cáo:

Độ tuổi:

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Phiên dịch tiếng Việt - tiếng Anh và ngược lại cho CEO các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

2. Phối hợp, theo dõi, xác minh và thực hiện các công việc / hướng dẫn / nhiệm vụ được giao / tài liệu về dự án do CEO hướng dẫn.

3. Hỗ trợ giám sát tiến độ BP hàng năm và đưa ra cảnh báo cho CEO (nếu cần)

4. Xác minh / kiểm tra tài liệu / báo cáo trước khi CEO trình bày.

5. Tham dự cuộc họp của Hội đồng Quản trị và chuẩn bị các tài liệu cần thiết / thuyết trình được chỉ định bởi CEO.

6. Phối hợp làm việc theo lịch của các cố vấn công ty.

7. Thực hiện tất cả các nhiệm vụ được chỉ định bởi CEO.

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

*** KINH NGHIỆM:

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:

+ Quản lý dự án, lập kế hoạch dự án, phát triển dự án trong ngành xây dựng.

+ Quản trị kinh doanh: Lập kế hoạch chiến lược; phân bổ nguồn lực tài chính; Nhân sự ...

- Có Kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản là một lợi thế.

*** BẰNG CẤP: - Cử nhân ngành QUẢN LÝ DỰ ÁN hoặc tương đương. 

- Kinh nghiệm hoặc bằng cấp trong các lĩnh vực Quản lý Tài chính / Dự án / Phát triển Dự án.

*** NHỮNG YÊU CẦU KHÁC:

- Có kỹ năng lãnh đạo, làm việc theo quy trình và có sự phối hợp tốt về mặt nhân sự.

- Có khả năng tổng hợp tốt, biết cách giải quyết vấn đề và ra quyết định.

- Có khả năng lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả.

- Có khả năng đảm đương khối lượng công việc nhiều và đảm bảo độ chính xác, chi tiết về số liệu

- Kỹ năng phân tích và tính toán nhanh.

- Giao tiếp, đàm phán, chuẩn bị tài liệu và kỹ năng thuyết trình.

- Tiếng Anh thông thạo: nghe, nói, đọc, viết.

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn