Chuyên viên Pháp lý Dự án VSIP Hải Phòng

Ngày đăng tuyển: 12/07/2019

Nơi làm việc: Hải Phòng

Nhiệm vụ chính

Công tác chung

 • Theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai của các bộ phận, đối tác đảm bảo kế hoạch công việc của Ban Pháp lý và PMU VSIP Hải Phòng. 
 • Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn của nhà thầu đảm bảo gói tư vấn được thực hiện theo cam kết.
 • Quản lý hồ sơ, tài liệu dự án đảm bảo cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các bên liên quan một cách đầy đủ, cập nhật, nhanh chóng.
 • Rà soát tình trạng pháp lý dự án VSIP Hải Phòng, cập nhật, bổ túc, phát hành hồ sơ đảm bảo hoạt động bình thường của dự án về pháp lý.
 • Lập kế hoạch thực hiện các công tác pháp lý dự án theo phân công, chỉ đạo.
 • Triển khai, kiểm soát các kế hoạch được duyệt, các chương trình hoạt động theo phân công chỉ đạo của cấp trên, kiểm soát chi phí liên quan.
 • Lập, trình, triển khai, kiểm soát qui trình pháp lý. 
 • Tham gia phối hợp với bộ phận thi công trong các công tác kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành.

Công tác chuyên môn

 • Rà soát, kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ theo chuyên môn, chuyên ngành.
 • Tham mưu chuyên môn, trình tự công việc trong quá trình triển khai kế hoạch công việc
 • Thực hiện hồ sơ pháp lý dự án nhằm đảm bảo pháp lý dự án của Công ty được phê duyệt theo đúng chủ trương và tiến độ.
 • Thực hiện công tác chuẩn bị, nộp và theo dõi hồ sơ giao đất, hồ sơ xác định tiền sử dụng đất, hồ sơ khấu trừ tiền đền bù, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án nhà ở.
 • Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan hữu quan để nắm bắt kịp thời những thông tin, pháp luật chuyên ngành, đảm bảo công tác pháp lý luôn thực hiện đúng quy trình và quy phạm

Quyền hạn

 • Đề xuất các vấn đề chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của PMU VSIP Hải Phòng. 
 • Trình duyệt kế hoạch, thực hiện.
 • Thay mặt PMU VSIP Hải Phòng làm việc với các tư vấn, đối tác, cơ quan QLNN.
 • Yêu cầu được cung cấp thông tin, hồ sơ cần thiết phục vụ công việc
 • Xác nhận công tác, chi phí liên quan

Trách nhiệm:

 • Tuân thủ triệt để Điều lệ và các quy định, chính sách của Công ty;
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;
 • Bảo mật thông tin của Công ty;
 • Tham gia thực hiện các khóa đào tạo và huấn luyện nhân viên theo chính sách Công ty.
 • Giữ gìn hình ảnh và uy tín của Công ty trong khi quan hệ bên ngoài
 • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Yêu cầu:

Trình độ chuyên môn/ bằng cấp

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan đến luật, quản lý đất đai, kinh tế, xây dựng hoặc kiến trúc

Kinh nghiệm làm việc

 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điều hành dự án thi công xây dựng, kiểm soát thiết kế thi công xây dựng và pháp lý xây dựng
 • Kinh nghiệm lập kế hoạch, triển khai, kiểm soát kế hoạch
 • Kinh nghiệm làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước
 • Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực quản lý dự án về pháp lý với quy mô công ty tương tự
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (về pháp lý dự án) ở Công ty cùng quy mô
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm (2 năm) làm việc ở lĩnh vực pháp lý, thực hiện hồ sơ pháp lý liên quan đến pháp lý đất đai.
 • Có kiến thức về pháp luật liên quan đến đất đai

Kiến thức chuyên môn

 • Quản Lý Dự Án, Quản lý Xây dựng, Trình tự pháp lý xây dựng
 • Kiến thức về các thủ tục pháp lý về giao thuê đất, tiền sử dụng đất, cấp chủ quyền sử dụng đất của dự án

Khả năng và Kỹ năng

 • Kỹ năng quản lý thời gian, lập kế hoạch công việc
 • Khả năng làm việc theo nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thương lượng
 • Khả năng xử lý tình huống một cách linh hoạt
 • Kỹ năng điều phối công việc
 • Kỹ năng kiểm soát rủi ro

Phẩm chất Cá nhân

 • Có tinh thần trách nhiệm cao
 • Nhạy bén, khéo léo trong các mối quan hệ
 • Tin cậy, hòa đồng
 • Cam kết theo đuổi công việc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Nam Long.

Vui lòng nộp CV tại đây hoặc liên hệ Ms. Tố Nhy - Bộ phận Tuyển dụng (84 28) 54 16 17 18 – EXT 1404 để biết thêm chi tiết.

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn

Chào bạn,

Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Nam Long.

Bộ phận Tuyển dụng đang trong quá trình tiếp nhận và sàn lọc hồ sơ. Nếu hồ sơ của bạn đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 2 tuần để mời bạn tham dự các bước tiếp theo của quy trình tuyển dụng.

Nếu bạn không nhận được phản hồi, nghĩa là hồ sơ của bạn chưa phù hợp với vị trí bạn ứng tuyển. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin và liên hệ bạn khi có vị trí phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm làm việc của bạn.

Một lần nữa cảm ơn bạn đã ứng tuyển việc làm tại Nam Long.

Bộ phận Tuyển dụng.