Chuyên viên phân tích tài chính

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Chế độ báo cáo: Trưởng Phòng Tài Chính

Độ tuổi:

Kinh nghiệm và kĩ năng:

 • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán/ kiểm toán ở Big 4.
 • Nắm vững nghiệp vụ về kế toán quản trị, kế toán hợp nhất.
 • Kiến thức chuyên sâu về tài chính kế toán, đặc biệt về tài chính kế toán bất động sản.
 • Kỹ năng phân tích, dự báo số liệu tài chính.
 • Bằng ACCA, CPA, CFA là lợi thế.
 • Tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết tốt. 

Nhiệm vụ chính:

 • Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm, năm liền kề và 3 năm tiếp theo phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Tập đoàn. Định kỳ giữa năm, rà soát việc thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và đề ra Phương hướng hành động cụ thể cho 6 tháng tới để đạt được mục tiêu đã đề ra từ đầu năm.
 • Thực hiện kế hoạch huy động vốn khi có yêu cầu.
 • Thực hiện báo cáo quản trị hàng tháng nhằm cập nhật và theo dõi tình hình tài chính, dự báo và đề ra các giải pháp để đạt được kế hoạch kinh doanh năm; đồng thời báo cáo đến ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị.
 • Thực hiện báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước cho Công ty niêm yết nhằm công bố thông tin tài chính đầy đủ, cập nhật đến các cổ đông và nhà đầu tư.
 • Phân tích báo cáo tài chính hàng quý/năm nhằm phát hiện ra những bất cập và cập nhật thông tin kịp thời cho Giám đốc tài chính và Ban Điều hành.
 • Hàng tháng cập nhật tình hình thực tế thực hiện các loại chi phí (chi phí quản lý, chi phí Marketing …) nhằm cảnh báo những chi phí vượt ngân sách; đề ra phương án để quản lý chi phí hiệu quả.

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn