Các vị trí đang tuyển dụng

Chuyên viên Pháp lý Dự án VSIP Hải Phòng

Nơi làm việc: Hải Phòng

Ngày đăng tuyển: 12/07/2019

Chuyên Viên Quản Lý Ngân sách Thiết kế

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 02/07/2019

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án Cao Tầng

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 28/06/2019

Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Đô Thị & Quy Hoạch

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 28/06/2019

Giám Đốc Phát Triển Dự Án - Đồng Nai

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 14/06/2019

Giám Đốc Chi Nhánh Phía Bắc

Nơi làm việc: Hải Phòng

Ngày đăng tuyển: 14/06/2019

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Tiện Ích Công Cộng & Cảnh Quan

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 12/06/2019

Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Tiện Ích Công Cộng & Cảnh Quan

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 12/06/2019

Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 22/05/2019

Thư Ký Giám Đốc Khối Pháp Lý Công Vụ

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 17/05/2019

Phó Giám Đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 17/05/2019

Chuyên viên thẩm định dự toán

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/04/2019

Kiến Trúc Sư cảnh quan

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/04/2019

Giám Đốc Pháp Lý Công Vụ - Dự Án Long An Waterpoint 165 ha

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/03/2019

Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 02/01/2019

Kiến Trúc Sư Cảnh Quan (Công cộng, tiện ích)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 02/01/2019

Kỹ Sư Hạ Tầng

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/12/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án Mới

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018