BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

Vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý & Khai thác Bất động sản Thương mại

Giám đốc: Võ Hoàng Hiển (Mr.) – 090 810 6869

Chuyên viên: Lê Thu Hằng (Ms.) – 0909 863 092