Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Chuyên Viên Pháp Lý Đất Tp. Hồ Chí Minh 19/02/2020
Trưởng Phòng Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh 14/02/2020
HR Business Partner Tp. Hồ Chí Minh 13/02/2020
Giám Đốc Chi Phí & Hợp Đồng Tp. Hồ Chí Minh 13/02/2020
Chuyên Viên Cấp Cao Tiền Lương & Phúc Lợi Tp. Hồ Chí Minh 12/02/2020
Kỹ sư hạ tầng Tp. Hồ Chí Minh 12/02/2020
Trưởng Ban Hỗ Trợ Dự Án (Khối Quản Lý Dự Án & Xây Dựng) Tp. Hồ Chí Minh 10/02/2020
Phó Phòng Tiếp Nhận & Quản Lý Dự Án (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Tp. Hồ Chí Minh 10/02/2020
Giám Sát Tài Chính – Ngân Sách (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Ho Chi Minh city 10/02/2020
Trưởng Phòng Quản Lý Chi Phí & Hợp Đồng MEPF Tp. Hồ Chí Minh 10/02/2020
Trưởng Phòng Quản Lý Hợp Đồng Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh 10/02/2020
Kiến Trúc Sư Cấp Cao Quản Lý Thiết Kế Công Trình Tp. Hồ Chí Minh 10/02/2020
Chuyên Viên Thẩm Định Dự Toán Tp. Hồ Chí Minh 10/02/2020
Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tp. Hồ Chí Minh 10/02/2020
Kế Toán Viên – Công ty Thành viên Tp. Hồ Chí Minh 10/02/2020
Phó Giám Đốc Nhân Sự Tp. Hồ Chí Minh 07/02/2020
Trưởng Phòng Nhân Sự (C&B) Tp. Hồ Chí Minh 07/02/2020
Chuyên Viên Kiểm Soát Thông Tin Ho Chi Minh city 19/12/2019
Thư Ký Giám Đốc Khối Tiếp Thị & Kinh Doanh Tp. Hồ Chí Minh 28/11/2019
Phó Giám Đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ Tp. Hồ Chí Minh 25/11/2019
Kỹ Sư Cơ Điện Tp. Hồ Chí Minh 15/11/2019
Trưởng Phòng Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án. Tp. Hồ Chí Minh 15/11/2019
Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tp. Hồ Chí Minh 11/09/2019
Nhân Viên Lễ Tân Nhà Mẫu (Long An) Long An 09/08/2019

Chuyên Viên Pháp Lý Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 19/02/2020

Trưởng Phòng Xây Dựng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/02/2020

HR Business Partner

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 13/02/2020

Giám Đốc Chi Phí & Hợp Đồng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 13/02/2020

Chuyên Viên Cấp Cao Tiền Lương & Phúc Lợi

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 12/02/2020

Kỹ sư hạ tầng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 12/02/2020

Trưởng Ban Hỗ Trợ Dự Án (Khối Quản Lý Dự Án & Xây Dựng)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/02/2020

Phó Phòng Tiếp Nhận & Quản Lý Dự Án (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/02/2020

Giám Sát Tài Chính – Ngân Sách (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 10/02/2020

Trưởng Phòng Quản Lý Chi Phí & Hợp Đồng MEPF

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/02/2020

Trưởng Phòng Quản Lý Hợp Đồng Xây Dựng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/02/2020

Kiến Trúc Sư Cấp Cao Quản Lý Thiết Kế Công Trình

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/02/2020

Chuyên Viên Thẩm Định Dự Toán

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/02/2020

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/02/2020

Kế Toán Viên – Công ty Thành viên

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/02/2020

Phó Giám Đốc Nhân Sự

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/02/2020

Trưởng Phòng Nhân Sự (C&B)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/02/2020

Chuyên Viên Kiểm Soát Thông Tin

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 19/12/2019

Thư Ký Giám Đốc Khối Tiếp Thị & Kinh Doanh

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 28/11/2019

Phó Giám Đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 25/11/2019

Kỹ Sư Cơ Điện

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 15/11/2019

Trưởng Phòng Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án.

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 15/11/2019

Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/09/2019

Nhân Viên Lễ Tân Nhà Mẫu (Long An)

Nơi làm việc: Long An

Ngày đăng tuyển: 09/08/2019