Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
Deputy Director Construction & Project Management Department Tp. Hồ Chí Minh 01
Chuyên Viên Thiết Kế Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh 01
Chuyên Viên Cấp Cao Hỗ Trợ Kinh Doanh & Chăm Sóc Khách Hàng Tp. Hồ Chí Minh 01
Chuyên Viên Bất Động Sản Thương Mại Cấp Cao Tp. Hồ Chí Minh 01
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Tp. Hồ Chí Minh 01
QS Mannager Tp. Hồ Chí Minh 01
Project Manager, Landscaping ( Working At Member Company of Nam Long Group ) Tp. Hồ Chí Minh 01
Authority Coordinator (Working at Member Company of Nam Long Group) Tp. Hồ Chí Minh 01
Architect Legal Support (Working At Member Company of Nam Long Group) Tp. Hồ Chí Minh 01
Project Admin (Working At Member Company of Nam Long Group) Tp. Hồ Chí Minh 01
Infras. Design Engineer (Working at Member Company of Nam Long Group) Tp. Hồ Chí Minh 01
Building Project Legal Support ( Working at Member Company of Nam Long Group) Tp. Hồ Chí Minh 01
Project Manager (Working At Member Company of Nam Long Group) Tp. Hồ Chí Minh 01
Digital & Social Marketing Tp. Hồ Chí Minh 01
Kỹ Sư Cơ Điện Công Trình - M & E ( Dự Án: Waterpoint - Bến Lức, Long An ) Tp. Hồ Chí Minh 01
Chuyên Viên Quản Lý Dự Án & Phát Triển Sản Phẩm ( Bất Động Sản) Tp. Hồ Chí Minh 01
Phó Giám Đốc Khối Quản Lý Thiết Kế Tp. Hồ Chí Minh 01
Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý Dự Án (Dự Án và Đất) Tp. Hồ Chí Minh 03
Cộng Tác Viên Pháp Lý Dự Án (Mảng kiến trúc) Tp. Hồ Chí Minh 01

Vị trí tuyển dụng: Deputy Director Construction & Project Management Department

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Thiết Kế Mỹ Thuật

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Cấp Cao Hỗ Trợ Kinh Doanh & Chăm Sóc Khách Hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Bất Động Sản Thương Mại Cấp Cao

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: QS Mannager

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Project Manager, Landscaping ( Working At Member Company of Nam Long Group )

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Authority Coordinator (Working at Member Company of Nam Long Group)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Architect Legal Support (Working At Member Company of Nam Long Group)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Project Admin (Working At Member Company of Nam Long Group)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Infras. Design Engineer (Working at Member Company of Nam Long Group)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Building Project Legal Support ( Working at Member Company of Nam Long Group)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Project Manager (Working At Member Company of Nam Long Group)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Digital & Social Marketing

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Cơ Điện Công Trình - M & E ( Dự Án: Waterpoint - Bến Lức, Long An )

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Quản Lý Dự Án & Phát Triển Sản Phẩm ( Bất Động Sản)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Phó Giám Đốc Khối Quản Lý Thiết Kế

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý Dự Án (Dự Án và Đất)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 03

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Cộng Tác Viên Pháp Lý Dự Án (Mảng kiến trúc)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: