Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Hạ Tầng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng:

Ngày hết hạn: 30/09/2018

Vị trí tuyển dụng: Assistant to Managing Director, Project Divisions

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Vice Project Legal Manager (Commercial Property)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Project Legal Executive (Commercial Property)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Building Project Officer (Working At Subsididary Company of Nam Long Group)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: New Project Acquisition Execuive

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: C&B Manager

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 30/09/2018

Vị trí tuyển dụng: Senior Design Engineer

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Construction Project Legal

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Building Operation Executive

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Project Engineer

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Secretary to Director ( Japanese - Working at Subsidiary Company of Nam Long Group)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Project Manager, Landscaping (Công Ty Thành Viên - Tập Đoàn Nam Long)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Building Project Legal Support (Working at Subsidiary Company of Nam Long Group)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Project Manager (Working at Subsidiary Company of Nam Long Group)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Digital & Social Marketing

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Cơ Điện Công Trình - M & E ( Dự Án: Waterpoint - Bến Lức, Long An )

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: