Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Chuyên Viên Cấp Cao Kiểm Toán Nội Bộ Ho Chi Minh city 16/09/2019
Trợ Lý Tổng Giám Đốc Tp. Hồ Chí Minh 12/09/2019
Chuyên Viên Kế Hoạch Tập Đoàn Tp. Hồ Chí Minh 12/09/2019
Chuyên Viên Kiểm Soát Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 12/09/2019
Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tp. Hồ Chí Minh 11/09/2019
Trưởng Phòng Quản lý Chính sách Khu đô thị / Khu dân cư Tp. Hồ Chí Minh 16/08/2019
Trưởng phòng dự án quản lý thiết kế và quy hoạch Tp. Hồ Chí Minh 12/08/2019
Nhân Viên Lễ Tân Nhà Mẫu (Long An) Long An 09/08/2019
Kiến Trúc Sư Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 29/07/2019
Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Đô Thị & Quy Hoạch Tp. Hồ Chí Minh 28/06/2019
Giám Đốc Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 14/06/2019
Giám Đốc Chi Nhánh Phía Bắc Hà Nội 14/06/2019
Thư Ký Giám Đốc Khối Pháp Lý Công Vụ Ho Chi Minh city 17/05/2019
Kiến Trúc Sư Cảnh Quan (Công cộng, tiện ích) Tp. Hồ Chí Minh 02/01/2019
Kỹ Sư Hạ Tầng Hồ Chí Minh 11/12/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án Mới Hồ Chí Minh 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Kiểm Toán Nội Bộ

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 16/09/2019

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 12/09/2019

Chuyên Viên Kế Hoạch Tập Đoàn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 12/09/2019

Chuyên Viên Kiểm Soát Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 12/09/2019

Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/09/2019

Trưởng Phòng Quản lý Chính sách Khu đô thị / Khu dân cư

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/08/2019

Trưởng phòng dự án quản lý thiết kế và quy hoạch

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 12/08/2019

Nhân Viên Lễ Tân Nhà Mẫu (Long An)

Nơi làm việc: Long An

Ngày đăng tuyển: 09/08/2019

Kiến Trúc Sư Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/07/2019

Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Đô Thị & Quy Hoạch

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 28/06/2019

Giám Đốc Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/06/2019

Giám Đốc Chi Nhánh Phía Bắc

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày đăng tuyển: 14/06/2019

Thư Ký Giám Đốc Khối Pháp Lý Công Vụ

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 17/05/2019

Kiến Trúc Sư Cảnh Quan (Công cộng, tiện ích)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 02/01/2019

Kỹ Sư Hạ Tầng

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/12/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án Mới

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018