Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Giỏ Hàng Tp. Hồ Chí Minh 01
Trợ lý giám đốc kinh doanh Tp. Hồ Chí Minh 01
Trợ lý Giám Đốc Khối Tp. Hồ Chí Minh 01
Thư ký Phòng Quản Lý Thiết Kế Thi Công Tp. Hồ Chí Minh 01
Compliance Manager Tp. Hồ Chí Minh 01
Trưởng phòng kiểm soát tài chính Tp. Hồ Chí Minh 01
Trưởng ban Quản lý Dự án Tp. Hồ Chí Minh 01
Chuyên viên pháp lý đất Tp. Hồ Chí Minh 01
Giám đốc Marketing Tp. Hồ Chí Minh 01
Trưởng phòng pháp lý dự án đầu tư Tp. Hồ Chí Minh 01
Chuyên viên phân tích tài chính Tp. Hồ Chí Minh 01
Chuyên viên chăm sóc Khách hàng Tp. Hồ Chí Minh 01
Chuyên Viên Quản Lý & Khai Thác BĐS Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 01

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Giỏ Hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Giám Đốc Khối

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Thư ký Phòng Quản Lý Thiết Kế Thi Công

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Compliance Manager

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng kiểm soát tài chính

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Trưởng ban Quản lý Dự án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên pháp lý đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Giám đốc Marketing

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng pháp lý dự án đầu tư

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phân tích tài chính

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên chăm sóc Khách hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Quản Lý & Khai Thác BĐS Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: