Các vị trí đang tuyển dụng

Giám Đốc Khối Bất Động Sản Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 28/09/2020

Trưởng phòng R&D và Phát triển kinh doanh

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 15/09/2020

Chuyên Viên Đầu Tư (Khối Đầu Tư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/09/2020

Giám Đốc Phát Triển Dự Án (Khối Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/09/2020

Trưởng phòng Tài chính & Đầu tư (Khối Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/09/2020

Chuyên viên phân tích tài chính (Khối Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/09/2020

Chuyên viên M&A và Quản lý tài sản (Khối Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/09/2020

Chuyên viên cấp cao phát triển kinh doanh (Khối Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/09/2020

Trợ lý Giám Đốc (Khối Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/09/2020

Phó Phòng Quản Lý Rủi Ro

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/09/2020

Trưởng Phòng Xây Dựng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 27/08/2020

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thiết Kế Cơ Điện

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 25/08/2020

Trưởng Bộ Phận Thiết Kế Hạ Tầng

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 24/08/2020

Phó Giám Đốc Khối 1 (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 24/07/2020