Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Kiến Trúc Sư Công Trình Tp. Hồ Chí Minh 03/07/2020
Kiến Trúc Sư cảnh quan Tp. Hồ Chí Minh 19/06/2020
Kỹ Sư Thiết Kế Hạ Tầng Tp. Hồ Chí Minh 18/06/2020
Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh – Hà Nội Hà Nội 12/06/2020
Kỹ Sư An Toàn Lao Động Tp. Hồ Chí Minh 11/06/2020
Trưởng Phòng Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Tp. Hồ Chí Minh 08/06/2020
Giám Sát Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Tp. Hồ Chí Minh 08/06/2020
Chuyên Viên Quản Lý Vận Hành (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Tp. Hồ Chí Minh 08/06/2020
Chuyên Viên Pháp Lý (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Tp. Hồ Chí Minh 08/06/2020
Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh Bất Động Sản Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 08/06/2020
Trợ Lý Giám Đốc Thiết Kế Tp. Hồ Chí Minh 08/06/2020
Đối Tác Nhân Sự Tập Đoàn Tp. Hồ Chí Minh 05/06/2020
Trợ Lý Tổng Giám Đốc Tp. Hồ Chí Minh 05/06/2020
Thư Ký Công Trình Tp. Hồ Chí Minh 20/05/2020
Kỹ Sư Quản Lý Thiết Kế Cơ Điện Tp. Hồ Chí Minh 19/05/2020
Trưởng Phòng Nhân Sự - Công ty thành viên Tp. Hồ Chí Minh 18/05/2020
Trưởng Phòng Tổ Chức Sự Kiện Tp. Hồ Chí Minh 29/04/2020
Kiến Trúc Sư Quy Hoạch Tp. Hồ Chí Minh 24/04/2020
Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng – Hải Phòng Hải Phòng 17/04/2020
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc – Dự án Waterpoint Tp. Hồ Chí Minh 15/04/2020
Phó Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật (Dự án Waterpoint) Tp. Hồ Chí Minh 15/04/2020
Chuyên Viên Kiểm Soát Ngân Sách Tp. Hồ Chí Minh 30/03/2020
Trưởng Phòng Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh 14/02/2020
Phó Phòng Tiếp Nhận & Quản Lý Dự Án (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Tp. Hồ Chí Minh 10/02/2020
Giám Sát Tài Chính – Ngân Sách (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Ho Chi Minh city 10/02/2020
Kế Toán Viên – Công ty Thành viên Tp. Hồ Chí Minh 10/02/2020

Kiến Trúc Sư Công Trình

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 03/07/2020

Kiến Trúc Sư cảnh quan

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 19/06/2020

Kỹ Sư Thiết Kế Hạ Tầng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 18/06/2020

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh – Hà Nội

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày đăng tuyển: 12/06/2020

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/06/2020

Trưởng Phòng Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/06/2020

Giám Sát Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/06/2020

Chuyên Viên Quản Lý Vận Hành (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/06/2020

Chuyên Viên Pháp Lý (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/06/2020

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh Bất Động Sản Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/06/2020

Trợ Lý Giám Đốc Thiết Kế

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/06/2020

Đối Tác Nhân Sự Tập Đoàn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 05/06/2020

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 05/06/2020

Thư Ký Công Trình

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 20/05/2020

Kỹ Sư Quản Lý Thiết Kế Cơ Điện

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 19/05/2020

Trưởng Phòng Nhân Sự - Công ty thành viên

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 18/05/2020

Trưởng Phòng Tổ Chức Sự Kiện

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/04/2020

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 24/04/2020

Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng – Hải Phòng

Nơi làm việc: Hải Phòng

Ngày đăng tuyển: 17/04/2020

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc – Dự án Waterpoint

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 15/04/2020

Phó Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật (Dự án Waterpoint)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 15/04/2020

Chuyên Viên Kiểm Soát Ngân Sách

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/03/2020

Trưởng Phòng Xây Dựng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/02/2020

Phó Phòng Tiếp Nhận & Quản Lý Dự Án (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/02/2020

Giám Sát Tài Chính – Ngân Sách (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 10/02/2020

Kế Toán Viên – Công ty Thành viên

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/02/2020