Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Cơ Điện Công Trình - M & E ( Dự Án: Waterpoint - Bến Lức, Long An )

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Hạ Tầng ( Dự Án: Waterpoint - Bến Lức, Long An )

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: ĐIỀU PHỐI VIÊN CẤP CAO (HỖ TRỢ CHO CEO)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Quản Lý Dự Án & Phát Triển Sản Phẩm ( Bất Động Sản)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Phó Giám Đốc Khối Quản Lý Thiết Kế

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý Dự Án (Dự Án và Đất)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 02

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Cộng Tác Viên Pháp Lý Dự Án (Mảng kiến trúc)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: