Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Trợ Lý Tổng Giám Đốc Tp. Hồ Chí Minh 07/01/2020
Chuyên Viên Kiểm Soát Thông Tin Ho Chi Minh city 19/12/2019
Thư Ký Giám Đốc Khối Tiếp Thị & Kinh Doanh Tp. Hồ Chí Minh 28/11/2019
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh 26/11/2019
Phó Giám Đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ Tp. Hồ Chí Minh 25/11/2019
Kỹ Sư Cơ Điện Tp. Hồ Chí Minh 15/11/2019
Trưởng Phòng Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án. Tp. Hồ Chí Minh 15/11/2019
Chuyên Viên Cấp Cao Tiền Lương và Phúc Lợi Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2019
Trưởng Phòng Quản Lý Rủi Ro Tp. Hồ Chí Minh 20/09/2019
CTV Công Nghệ Thông Tin Tp. Hồ Chí Minh 19/09/2019
Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tp. Hồ Chí Minh 11/09/2019
Nhân Viên Lễ Tân Nhà Mẫu (Long An) Long An 09/08/2019

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/01/2020

Chuyên Viên Kiểm Soát Thông Tin

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 19/12/2019

Thư Ký Giám Đốc Khối Tiếp Thị & Kinh Doanh

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 28/11/2019

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 26/11/2019

Phó Giám Đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 25/11/2019

Kỹ Sư Cơ Điện

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 15/11/2019

Trưởng Phòng Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án.

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 15/11/2019

Chuyên Viên Cấp Cao Tiền Lương và Phúc Lợi

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2019

Trưởng Phòng Quản Lý Rủi Ro

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 20/09/2019

CTV Công Nghệ Thông Tin

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 19/09/2019

Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/09/2019

Nhân Viên Lễ Tân Nhà Mẫu (Long An)

Nơi làm việc: Long An

Ngày đăng tuyển: 09/08/2019