Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Chuyên Viên Cấp Cao Tiền Lương và Phúc Lợi Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2019
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh 30/09/2019
Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 20/09/2019
Phó phòng Quản lý Chi phí và Hợp đồng Tp. Hồ Chí Minh 20/09/2019
Trưởng Phòng Quản Lý Rủi Ro Tp. Hồ Chí Minh 20/09/2019
CTV Công Nghệ Thông Tin Tp. Hồ Chí Minh 19/09/2019
Chuyên Viên Kiểm Soát Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 12/09/2019
Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tp. Hồ Chí Minh 11/09/2019
Trưởng Phòng Quản lý Chính sách Khu đô thị / Khu dân cư Tp. Hồ Chí Minh 16/08/2019
Trưởng phòng dự án quản lý thiết kế và quy hoạch Tp. Hồ Chí Minh 12/08/2019
Nhân Viên Lễ Tân Nhà Mẫu (Long An) Long An 09/08/2019
Kiến Trúc Sư Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 29/07/2019
Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Đô Thị & Quy Hoạch Tp. Hồ Chí Minh 28/06/2019
Thư Ký Giám Đốc Khối Pháp Lý Công Vụ Tp. Hồ Chí Minh 17/05/2019

Chuyên Viên Cấp Cao Tiền Lương và Phúc Lợi

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2019

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/09/2019

Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 20/09/2019

Phó phòng Quản lý Chi phí và Hợp đồng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 20/09/2019

Trưởng Phòng Quản Lý Rủi Ro

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 20/09/2019

CTV Công Nghệ Thông Tin

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 19/09/2019

Chuyên Viên Kiểm Soát Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 12/09/2019

Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/09/2019

Trưởng Phòng Quản lý Chính sách Khu đô thị / Khu dân cư

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/08/2019

Trưởng phòng dự án quản lý thiết kế và quy hoạch

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 12/08/2019

Nhân Viên Lễ Tân Nhà Mẫu (Long An)

Nơi làm việc: Long An

Ngày đăng tuyển: 09/08/2019

Kiến Trúc Sư Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/07/2019

Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Đô Thị & Quy Hoạch

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 28/06/2019

Thư Ký Giám Đốc Khối Pháp Lý Công Vụ

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 17/05/2019