Các vị trí đang tuyển dụng

Trưởng phòng Nhân sự - Đối tác chiến lược (Đào tạo và Phát triển)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 03/11/2020

Trưởng Phòng Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/10/2020

Huấn Luyện Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/10/2020

Giám Sát Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/10/2020

Giám Đốc Vận hành và Quản lý tài sản

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/10/2020

Chuyên viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 05/10/2020

Giám Đốc Khối Bất Động Sản Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 28/09/2020

Giám Đốc Phát Triển Dự Án (Khối Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/09/2020

Trưởng Phòng Xây Dựng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 27/08/2020

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thiết Kế Cơ Điện

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 25/08/2020

Trưởng Bộ Phận Thiết Kế Hạ Tầng

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 24/08/2020

Phó Giám Đốc Khối 1 (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 24/07/2020