Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Trưởng Phòng Nhân Sự - Công ty thành viên Tp. Hồ Chí Minh 24/07/2020
Phó Giám Đốc Khối 1 (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Tp. Hồ Chí Minh 24/07/2020
Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính Tp. Hồ Chí Minh 21/07/2020
Cộng Tác Viên Tuyển Dụng Tp. Hồ Chí Minh 08/07/2020
Kiến Trúc Sư Công Trình Tp. Hồ Chí Minh 03/07/2020
Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh – Hà Nội Hà Nội 12/06/2020
Kỹ Sư An Toàn Lao Động Tp. Hồ Chí Minh 11/06/2020
Trợ Lý Giám Đốc Thiết Kế Tp. Hồ Chí Minh 08/06/2020
Đối Tác Nhân Sự Tập Đoàn Tp. Hồ Chí Minh 05/06/2020
Thư Ký Công Trình Tp. Hồ Chí Minh 20/05/2020
Trưởng Phòng Nhân Sự - Công ty thành viên Tp. Hồ Chí Minh 18/05/2020
Trưởng Phòng Tổ Chức Sự Kiện Tp. Hồ Chí Minh 29/04/2020
Kế Toán Viên – Công ty Thành viên Tp. Hồ Chí Minh 10/02/2020

Trưởng Phòng Nhân Sự - Công ty thành viên

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 24/07/2020

Phó Giám Đốc Khối 1 (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 24/07/2020

Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 21/07/2020

Cộng Tác Viên Tuyển Dụng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/07/2020

Kiến Trúc Sư Công Trình

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 03/07/2020

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh – Hà Nội

Nơi làm việc: Hà Nội

Ngày đăng tuyển: 12/06/2020

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/06/2020

Trợ Lý Giám Đốc Thiết Kế

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/06/2020

Đối Tác Nhân Sự Tập Đoàn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 05/06/2020

Thư Ký Công Trình

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 20/05/2020

Trưởng Phòng Nhân Sự - Công ty thành viên

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 18/05/2020

Trưởng Phòng Tổ Chức Sự Kiện

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/04/2020

Kế Toán Viên – Công ty Thành viên

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 10/02/2020