Compliance Manager

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn:

Chế độ báo cáo: Giám Đốc Khối Đầu Tư & Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Độ tuổi:

Nhiệm vụ chính:

 • Đề xuất với hội đồng quản trị NLIC, Ban Giám Đốc chiến lược phù hợp để giảm thiểu rủi ro hoạt động của tất cả các hoạt động của NLIC.
 • Đề xuất với Ban Giám Đốc chiến lược phù hợp để kiểm toán nội bộ của các công ty con (bao gồm cả việc tuân thủ).
 • Thiết lập đội ngũ quản lý kiểm toán nội bộ /phù hợp/quản lý rủi ro.
 • Thiết lập quy trình quản lý kiểm toán nội bộ /phù hợp/quản lý rủi ro.
 • Thực hiện các chiến lược kiểm toán nội bộ, chiến lược phù hợp cho công ty con, chiến lược quản lý rủi ro cho NLIC.
 • Đề nghị Tổng Giám Đốc / Ban Giám Đốc những giải pháp để giảm thiểu rủi ro hoạt động của NLIC.
 • Đề nghị Tổng Giám Đốc / Ban Giám Đốc những giải pháp để giảm thiểu rủi ro và cân bằng hiệu quả hoạt động cho các công ty con.
 • Phối hợp công việc với kiểm toán độc lập của báo cáo tài chính tạm thời / năm đối với Tập đoàn.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan trong NLIC và nhân viên ID người quản lý công ty con.
 • Làm việc với nhà tư vấn bên ngoài nếu có.

Kinh nghiệm và kỹ năng:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính / Kế toán / Quản trị Kinh doanh
 • Bằng Thạc sĩ, CFA / CPA / ACCA là một lợi thế.
 • Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, thẩm định, quản lý tài sản.
 • Thông thạo các phần mềm office: Word, Excel, Powerpoint.
 • Các kỹ năng Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết).

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn