Trưởng Phòng Quản Lý Rủi Ro

Ngày đăng tuyển: 20/09/2019

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ chính.

 • Góp phần phát triển chiến lược tổng thể quản lý rủi ro của Công ty; thiết lập chương trình, ngân sách, kế hoạch, chính sách sẽ đạt được các mục tiêu chiến lược này.
 • Giám sát và đánh giá hiệu quả của các chương trình quản lý rủi ro trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược.
 • Xác định, đánh giá và thiết lập các chương trình để giảm thiểu rủi ro về rủi ro tài chính, hoạt động kinh doanh hoặc các rủi ro khác của Công ty. Các lĩnh vực rủi ro có thể bao gồm phòng ngừa mất mát, bảo vệ tài sản, rủi ro tín dụng, tuân thủ pháp luật và hợp đồng, sức khỏe và an toàn, môi trường và các rủi ro hoạt động khác.
 • Chọn và quản lý các mối quan hệ với các nhà cung cấp bảo hiểm để giảm thiểu chi phí bảo hiểm và đảm bảo Công ty nhận được các tiêu chuẩn dịch vụ thỏa đáng.
 • Góp phần xây dựng các chiến lược để có được bảo hiểm tối ưu cho các tài sản và nợ phải trả của Công ty.
 • Quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả chi phí của tất cả các chính sách bảo hiểm trên toàn Công ty, có thể bao gồm tài sản và thương vong, trách nhiệm chung và sản phẩm, và bảo hiểm trách nhiệm của giám đốc và nhân viên.
 • Dẫn dắt, chỉ đạo, đánh giá và phát triển đội ngũ quản lý rủi ro chuyên nghiệp để đảm bảo rằng các rủi ro rủi ro của Công ty được xác định và quản lý chính xác.
 • Tham gia phần lớn vào việc xây dựng các hướng dẫn, chính sách quản lý rủi ro và chiến lược ngắn hạn cũng như thiết lập các mục tiêu. Và có thể giám sát các chương trình đảm bảo an toàn và an ninh.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Luật, Kinh doanh, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan
 • Chứng chỉ Quản lý rủi ro chuyên nghiệp (PRM) là một lợi thế

2. Kinh nghiệm làm việc:

 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong quản lý rủi ro, bao gồm tư vấn luật bất động sản, luật nhà ở, luật thương mại và doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, ngân hàng và tài chính, quy trình kiểm toán và báo cáo.

3. Chuyên môn.

 • Kiến thức về đánh giá và kiểm soát rủi ro
 • Kỹ năng nghiên cứu và máy tính; kiến thức về phần mềm phân tích được ưu tiên (ví dụ: Phần mềm phân tích thống kê hoặc SPSS)
 • Khả năng Phân tích và giải quyết vấn đề
 • Khả năng giao tiếp và kĩ năng thuyết trình tốt.

Nộp hồ sơ

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bạn

Chào bạn,

Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp tại Nam Long.

Bộ phận Tuyển dụng đang trong quá trình tiếp nhận và sàn lọc hồ sơ. Nếu hồ sơ của bạn đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 2 tuần để mời bạn tham dự các bước tiếp theo của quy trình tuyển dụng.

Nếu bạn không nhận được phản hồi, nghĩa là hồ sơ của bạn chưa phù hợp với vị trí bạn ứng tuyển. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin và liên hệ bạn khi có vị trí phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm làm việc của bạn.

Một lần nữa cảm ơn bạn đã ứng tuyển việc làm tại Nam Long.

Bộ phận Tuyển dụng.